Toplogga013

På EL-Comfort samverkar samtliga i företaget för en god arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. 
   
Arbetet skall planeras så att det kan utföras i en sund och säker miljö.

Betryggande skyddsåtgärder vidtas för att undvika ohälsa och olycksfall.

Företaget skall  ständigt följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att få en arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och kan ha en fortsatt god hälsa.