Välkommen till EL-Comfort


El Comfort AB har sitt säte i Solna och har 17 montörer anställda.
Kontoret är bemannat med tre personer.

Vi arbetar med kraft, belysning, service, styr, entreprenad, data/tele och säkerhet.
Det ger oss möjlighet att utföra både små och stora uppdrag.

Inom entreprenadsektorn utför vi alla sorters uppdrag. Ombyggnader, nyproduktion, kontorsanpassning, stambyten mm.

Vi utför både totalentreprenader, där vi har helhetsansvaret från projektering till slutförd entreprenad och utförande-entreprenader där färdiga handlingar och projektering föreligger.


Vi arbetar hela tiden med att förbättra systemlösningar för att klara uppdragen med god ekonomisk styrning och redovisning.

I många fall deltar vi redan i inlednings och kalkylstadiet med förslag gällande kostnader och energieffektiva lösningar.

EL-Comfort AB har högsta kreditvärdighet, AAA utfärdat av D&B sedan mars 2005, vilket borgar för att ekonomisk styrka finns i företaget.